Det var meningen at den her skulle være up-loadet umiddelbart efter den anden søhestejoke, men tidfornemmelse er ikke min stærke side…