Problemet var til gengæld at alle skrev under med et X, så ingen vidste; hvem, der havde aktier i hvad…