Simon: Den ariske ren (eller rangifær arya)…? Tak til Sebastian Funch for at have opfundet en af de mest hadske og national-socialistiske dyrearter hidtil… Bortset fra diverse gopler…