Simon: Så deeet… er formentlig vores hidtil dårligste ordspil…

↓ Transcript
Hvis en bi bliver maestro ...
er han så en "bistro"?