-Den kunne fungere på dansk (“mener du ikke fraften?”).